Sijaisen määrääminen keskushallinnossa kaupunginkanslian strategiaosaston yksiköiden ja tiimien päälliköille 1.6.2022 alkaen

HEL 2022-007606
More recent handlings
§ 28

Kaupunginkanslian strategiaosaston yksiköiden ja tiimien päälliköiden sijaisuudet 17.5.2023 alkaen

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että strategiaosaston yksiköiden ja tiimien päälliköiden estyneenä tai poissa ollessa sijaisena toimivat:

 • Kaupunkistrategiayksikkö, strategiapäällikkö
  • sijainen: turvallisuus- ja valmius päällikkö, turvallisuus- ja valmiusyksikkö
 • Kaupunkitietopalvelut-yksikkö, kaupunkitietopalveluiden päällikkö
  • 1. sijainen: kaupunkitietopäällikkö
  • 2. sijainen: tilasto- ja tietopalvelupäällikkö, Tietopalvelut ja raportit -tiimi
  • 3. sijainen: tutkimuspäällikkö, Tutkimus ja analyysit -tiimi
 • Digitalisaatioyksikkö, digitalisaatiojohtaja
  • 1. sijainen: kehityspäällikkö, digitaaliset palvelut
  • 2. sijainen: palvelupäällikkö, ICT-asiantuntijapalvelut -tiimi
  • 3. sijainen: tiedolla johtamisen päällikkö, Data ja analytiikka -tiimi
  • 4. sijainen: palvelupäällikkö, Sovelluspalvelut -tiimi

Kaupunkitietopalvelut-yksikön yksikön tiimien päälliköiden sijaiset

 • Tietopalvelut ja raportit, tilasto- ja tietopalvelupäällikkö
  • sijainen: tutkimuspäällikkö
 • Tutkimus ja analyysit, tutkimuspäällikkö
  • sijainen: tilasto- ja tietopalvelupäällikkö

Digitalisaatio-yksikön tiimien päälliköiden sijaiset:

 • Digitaaliset palvelut -tiimi, kehityspäällikkö
  • 1. sijainen: palvelupäällikkö, resursointi ja osaaminen -alatiimi
  • 2. sijainen: palvelupäällikkö, kehittämisen tuki -alatiimi
  • 3. sijainen: palvelupäällikkö, palvelu- ja sovelluskehitys -alatiimi
 • Data ja analytiikka -tiimi, tiedolla johtamisen päällikkö
  • 1. sijainen: palvelupäällikkö, ICT-asiantuntijapalvelut -tiimi
  • 2. sijainen: palvelupäällikkö, tekoäly ja optimointi -alatiimi
  • 3. sijainen: palvelupäällikkö, tiedolla johtaminen -alatiimi
 • ICT-asiantuntijapalvelut -tiimi, palvelupäällikkö
  • 1. sijainen: tiedolla johtamisen päällikkö, Data ja analytiikka -tiimi
  • 2. sijainen: palvelupäällikkö, Sovelluspalvelut -tiimi
 • Sovelluspalvelut -tiimi, palvelupäällikkö
  • 1. sijainen: palvelupäällikkö, ICT-asiantuntijapalvelut -tiimi
  • 2. sijainen: tiedolla johtamisen päällikkö, Data ja analytiikka -tiimi

Tämä päätös kumoaa strategiajohtajan päätöksen 24.8.2022 § 57.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian toimintasäännön kohdan 10.4 Sijaisuudet mukaan, osaston päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden ja tarvittaessa muiden esimiesten sijaisuusjärjestelyistä. Mikäli kaikki nimetyt henkilöt ovat estyneitä, siirtyy sijaisuus seuraavalle ylemmälle esimiehelle.

This decision was published on 25.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Lehikoinen, suunnittelija, puhelin: 09 310 36121

merja.lehikoinen@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö