Sijaisen määrääminen keskushallinnossa kaupunginkanslian strategiaosaston yksiköiden ja tiimien päälliköille 1.6.2022 alkaen

HEL 2022-007606
More recent handlings
§ 57

Kaupunginkanslian strategiaosaston yksiköiden ja tiimien päälliköiden sijaisuudet 1.6.2022 alkaen

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että strategiaosaston yksiköiden ja tiimien päälliköiden estyneenä tai poissa ollessa sijaisena toimivat:

 • Kaupunkistrategiayksikkö, strategiapäällikkö
  • 1. sijainen: kehitysyksikön päällikkö
 • Kaupunkitietoyksikkö, kaupunkitietopäällikkö
  • 1. sijainen: tilasto- ja tietopalvelupäällikkö
 • Kehitysyksikkö, kehitysyksikön päällikkö
  • 1. sijainen: strategiapäällikkö
 • Digitalisaatioyksikkö, digitalisaatiojohtaja
  • 1. sijainen: ICT-palvelujohtaja, digitaalinen perusta –tiimi
  • 2. sijainen: kehityspäällikkö, digitaaliset palvelut –tiimi
  • 3. sijainen: palvelupäällikkö ICT asiantuntijat -tiimi

Kaupunkistrategiayksikön tiimin päällikön sijainen:

 • Turvallisuus- ja valmiuspäällikkö
  • 1. sijainen: valmiuspäällikkö

Kaupunkitietoyksikön tiimien päälliköiden sijaiset:

 • Tietopalvelut ja raportit, tilasto- ja tietopalvelupäällikkö
  • 1. sijainen: tutkimuspäällikkö
 • Tutkimus ja analyysit, tutkimuspäällikkö
  • 1. sijainen: tilasto- ja tietopalvelupäällikkö

Digitalisaatioyksikön tiimien päälliköiden sijaiset:

 • Data ja analytiikka –tiimi, tiedolla johtamisen päällikkö
  • sijainen: palvelupäällikkö, ICT-asiantuntijapalvelut –tiimi
 • Digitaalinen perusta –tiimi, ICT palvelujohtaja
  • 1. sijainen: digitalisaatiojohtaja
  • 2.sijainen: palvelupäällikkö, palvelin- konesali- ja kapasiteettipalvelut -alatiimi
  • 3.sijainen: palvelupäällikkö, tukipalvelut -alatiimi
  • 4.sijainen: palvelupäällikkö, elinkaaripalvelut -alatiimi
 • Digitaaliset palvelut –tiimi, kehityspäällikkö
  • 1.sijainen: digitalisaatiojohtaja
  • 2. sijainen: palvelupäällikkö, alustat ja mahdollistajat –alatiimi
  • 3. sijainen: palvelupäällikkö, ohjelmisto- ja yhteiskehittämisen tuki -alatiimi
 • ICT-asiantuntijapalvelut –tiimi, palvelupäällikkö
  • 1. sijainen: tiedolla johtamisen päällikkö, Data ja analytiikka –tiimi

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian toimintasäännön kohdan 10.4 Sijaisuudet mukaan, osaston päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden ja tarvittaessa muiden esimiesten sijaisuusjärjestelyistä. Mikäli kaikki nimetyt henkilöt ovat estyneitä, siirtyy sijaisuus seuraavalle ylemmälle esihenkilölle. Kun viranhaltijaa sijaistaa työsuhteessa oleva, niin hänen toimivaltansa
rajoittuu toimenpiteisiin, jotka eivät ole julkisen vallan käyttöä (esimerkiksi henkilöstöasiat ja hankinta
oman toimivaltansa puitteissa).

This decision was published on 26.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Merja Lehikoinen, suunnittelusihteeri, puhelin: 09 310 36121

merja.lehikoinen@hel.fi

Teija Jurvanen, Johdon assistentti, puhelin: 040 5744626

teija.jurvanen@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Mikko Rusama