Kokoonpanon muutos, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto, eroaminen

HEL 2022-008046
More recent handlings
Case 2. / 538 §

V 24.8.2022, Kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston kahden varajäsenen valinta

Helsinki City Board

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  1. myöntää Pekka Saurille eron Reetta Vanhasen henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Reetta Vanhasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaostoon Oula Silvennoisen sekä
  2. myöntää Oula Silvennoiselle eron Sanna Vesikansan henkilökohtaisen varajäsenen luottamustoimesta ja valitsee Sanna Vesikansan henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaostoon Pekka Saurin jaoston lopuksi toimikaudeksi. 

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginvaltuusto valitsi Pekka Saurin (Vihr.) ja Oula Silvennoisen (Vihr.) 22.9.2021 § 275 kaupunginhallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaoston varajäseniksi. He ovat 15.6.2022 pyytäneet eroa jaoston varajäsenen luottamustoimista.

Varajäsenten vaihtoa on pyydetty, koska sekä Vesikansa että Silvennoinen ovat esteellisiä HUS:ia koskevissa asioissa.

Close

This decision was published on 25.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

va. hallintojohtaja
Antti Peltonen

Ask for more info

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi

Attachments

1. Eroilmoitus 15.6.2022
2. Eroilmoitus, täydennys 21.6.2022
3. Eroilmoitus 14.6.2022
4. Eroilmoitus, täydennys 20.6.2022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.