Hankinta, öljykontit, Palvelukeskus Helsinki

HEL 2022-009833
More recent handlings
§ 2

Optiokauden käyttöönotto Öljykontit HEL 2022-009833

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti jatkaa sopimusta Öljykontit HEL 2022-009833 toistaiseksi voimassa olevana.

Päätöksen perustelut

Vs. toimitusjohtaja päätti palvelukeskuksen öljykonttien suorahankinnasta 23.8.2022 §13, hankkia öljykontit Condite Oy:ltä 1.9.2022 – 30.9.2024 sekä että suorahankintasopimusta voidaan jatkaa sen päättymisen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena niin, että sen jatkamisesta päättää palvelukeskusliikelaitoksen puolesta monipalvelujen yksikönjohtaja tai hänen määräämänsä

This decision was published on 24.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Saara Leander, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 25517

saara.leander@hel.fi

Decisionmaker

Aulikki Johansson
yksikönjohtaja