Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistö 91-1-20-9, Kruununhaka, Senaatti-kiinteistöt

HEL 2022-011178
More recent handlings
§ 6

Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä (kiinteistön 91-1-20-9 kauppa)

Tiimipäällikkö

Päätös

Maanhankintatiimin tiimipäällikkö päätti, että kaupunki antaa seuraavan etuostolain 8 §:n mukaisen ennakkolausunnon: Helsingin kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan mikäli Suomen valtio, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt (y-tunnus: 1503388-4) kahden vuoden kuluessa tästä päätöksestä tekee ennakkolausuntopyynnön (liite 1) mukaisen kiinteistönluovutuksen. Ennakkolausuntopyynnön mukaan kaupan kohteena on noin 4 876 m²:n suuruinen osa kiinteistöstä 91-1-20-9 rakennuksineen (osoite: Maurinkatu 1).

Päätöksen perustelut

Ennakkolausuntopyyntö

Kiinteistön omistajan edustaja pyytää 8.9.2022 toimitetulla pyynnöllään Helsingin kaupungilta ennakkolausuntoa kaupungin mahdollisesta etuosto-oikeuden käyttämisestä valmisteilla olevassa kiinteistökaupassa, jossa on tarkoitus myydä noin 4 876 m²:n suuruinen osa kiinteistöstä 91-1-20-9 rakennuksineen siten, että myyjä pidättää omistuksen yhteensä noin 2 443 m²:n suuruisiin määräaloihin, koko kiinteistön pinta-ala on 7 319 m².

Kartat kaupan kohteesta ovat liitteenä nro 2.

Etuostolain 8 §:n mukaan kunta voi pyynnöstä etukäteen antaa ilmoituksen, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistönluovutus tapahtuu kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä ja luovutuksen ehdot ovat samat kuin kunnalle ilmoitetut.

Päätöksen perustelut

Maankäyttöjohtajan delegointipäätöksen (2.6.2017, 9 §) mukaan maanhankinta-tiimin päälliköllä on oikeus ratkaista etuosto-oikeus kielteisissä tapauksissa, lukuun ottamatta periaatteellisesti merkittäviä tai taloudellisesti laajakantoisia asioita.

Kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan po. kaupassa, koska kyseessä on rakennettu kiinteistö sekä rakennuksiin liittyy suojeluarvoja ja -päätöksiä eikä kiinteistön hankinta ole kaupungin kiinteistöstrategian mukaista.

This decision was published on 28.09.2022

Muutoksenhakukielto

Tästä päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla.

Sovellettava lainkohta: Etuostolaki 22 § 2 momentti.

Close

Ask for more info

Arto Korkeila, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34294

arto.korkeila@hel.fi

Decisionmaker

Peter Haaparinne
tiimipäällikkö

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.