Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen, kiinteistö 91-1-20-9, Kruununhaka, Senaatti-kiinteistöt

HEL 2022-011178
Ärendet har nyare handläggningar
§ 6

Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä (kiinteistön 91-1-20-9 kauppa)

Teamchef

Päätös

Maanhankintatiimin tiimipäällikkö päätti, että kaupunki antaa seuraavan etuostolain 8 §:n mukaisen ennakkolausunnon: Helsingin kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan mikäli Suomen valtio, jota edustaa Senaatti-kiinteistöt (y-tunnus: 1503388-4) kahden vuoden kuluessa tästä päätöksestä tekee ennakkolausuntopyynnön (liite 1) mukaisen kiinteistönluovutuksen. Ennakkolausuntopyynnön mukaan kaupan kohteena on noin 4 876 m²:n suuruinen osa kiinteistöstä 91-1-20-9 rakennuksineen (osoite: Maurinkatu 1).

Päätöksen perustelut

Ennakkolausuntopyyntö

Kiinteistön omistajan edustaja pyytää 8.9.2022 toimitetulla pyynnöllään Helsingin kaupungilta ennakkolausuntoa kaupungin mahdollisesta etuosto-oikeuden käyttämisestä valmisteilla olevassa kiinteistökaupassa, jossa on tarkoitus myydä noin 4 876 m²:n suuruinen osa kiinteistöstä 91-1-20-9 rakennuksineen siten, että myyjä pidättää omistuksen yhteensä noin 2 443 m²:n suuruisiin määräaloihin, koko kiinteistön pinta-ala on 7 319 m².

Kartat kaupan kohteesta ovat liitteenä nro 2.

Etuostolain 8 §:n mukaan kunta voi pyynnöstä etukäteen antaa ilmoituksen, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistönluovutus tapahtuu kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä ja luovutuksen ehdot ovat samat kuin kunnalle ilmoitetut.

Päätöksen perustelut

Maankäyttöjohtajan delegointipäätöksen (2.6.2017, 9 §) mukaan maanhankinta-tiimin päälliköllä on oikeus ratkaista etuosto-oikeus kielteisissä tapauksissa, lukuun ottamatta periaatteellisesti merkittäviä tai taloudellisesti laajakantoisia asioita.

Kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan po. kaupassa, koska kyseessä on rakennettu kiinteistö sekä rakennuksiin liittyy suojeluarvoja ja -päätöksiä eikä kiinteistön hankinta ole kaupungin kiinteistöstrategian mukaista.

Detta beslut publicerades 28.09.2022

Muutoksenhakukielto

Tästä päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla.

Sovellettava lainkohta: Etuostolaki 22 § 2 momentti.

Stäng

Mer information fås av

Arto Korkeila, tonttiasiamies, puhelin: 09 310 34294

arto.korkeila@hel.fi

Beslutsfattare

Peter Haaparinne
tiimipäällikkö

Bilagor

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.