Kokousajat, kaupunginvaltuusto 2023

HEL 2022-011322
More recent handlings
§ 1

Kaupunginvaltuuston 12.4.2023 kokouksen peruuttaminen

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Päätös

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti perua kaupunginvaltuuston 12.4.2023 kokouksen.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto on 26.10.2022 § 257 päättänyt kaupunginvaltuuston kokousajoista vuodelle 2023.

Kaupunginvaltuuston kokous 12.4.2023 perutaan päätettävien asioiden vähäisen määrän vuoksi.

Hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 3 momentin mukaisesti toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän vuoksi peruuttaa kokouksen,

This decision was published on 07.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sanna Selkiaho, hallintosuunnittelija, puhelin: 09 310 36067

sanna.selkiaho@hel.fi

Decisionmaker

Fatim Diarra
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja