Kokousajat, kaupunginvaltuusto 2023

HEL 2022-011322
More recent handlings
§ 3

Kaupunginvaltuuston kokousten 15. ja 22.11.2023 alkamisajan muuttaminen

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Päätös

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti muuttaa kaupunginvaltuuston kokousten alkamisaikoja seuraavasti:

Kokouspäivämäärä
Alkamisajankohta
Lisätietoja
15.11.2023
Klo 18.00
 
22.11.2023
Klo 16.00
talousarviokäsittely

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 26.10.2022 § 257 kaupunginvaltuuston kokousajoista vuodelle 2023.

Kokousaikataulua on tarpeen sovittaa vastaamaan talousarvion käsittelyn tarkentunutta aikataulua. Kaupunginvaltuusto aloittaa talousarvion käsittelyn aikaisemmasta suunnitelmasta poiketen 22.11.2023 kokouksessa.

Talousarviokäsittelyyn varatun kokouksen alkua on tarpeen aikaistaa siten, että kokous voidaan kutsua koolle klo 16 alkaen. Vastaavasti kaupunginvaltuuston 15.11.2023 kokous voidaan aloittaa normaalin käytännön mukaisesti vasta klo 18.

Toimivalta

Hallintosäännön 29 luvun 2 §:n 3 momentin mukaisesti toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

This decision was published on 26.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Sanna Selkiaho, hallintosuunnittelija, puhelin: 09 310 36067

sanna.selkiaho@hel.fi

Decisionmaker

Reetta Vanhanen
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja