Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa kaupunginkanslian henkilöstöosaston työsuhteisille työntekijöille hankintojen tekemisestä 1.10.2022 alkaen

HEL 2022-011402
More recent handlings
§ 46

Kaupunginkanslian henkilöstöosaston työsuhteisten työntekijöidenhankintaoikeudet 1.10.2022 alkaen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Vs. henkilöstöjohtaja päätti oikeuttaa liitteen mukaiset henkilöstöosaston työsuhteiset työntekijät toteuttamaan henkilöstöjohtajan vastuulla yksiköiden ja tiimien hankintoja edellyttäen, että

- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen

- yksikön talousarviossa on asianomaista tarkoitusta varten käytettävissä määrärahaa.

Liitteessä mainitut hankintarajat ovat ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) ja ne noudattavat kaupunginkanslian yleistä linjaa siten, että yksikön päällikön hankintaraja on 60 000 euroa ja tiimipäällikön 30 000 euroa.

Tämä päätös kumoaa henkilöstöjohtajan päätökset 18.12.2019 § 32 ja 26.6.2020 § 36.

Päätöksen perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymän (18.5.2022 § 106) hallintosäännön mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita
(12 luku 1 § 2 momentti 2 kohta).

Hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla (hallintosääntö 20 luku 8 § 3 kohta).

This decision was published on 18.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Helena Tunttunen, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 33115

helena.tunttunen@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
vs. henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Henkilöstöosaston hankintaoikeudet 1.10.2022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.