Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön (TTES) palkantarkistus 1.10.2022 lukien

HEL 2022-011430
More recent handlings
§ 40

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön (TTES) palkantarkistus 1.10.2022 lukien

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Vs. henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteenä olevan ohjeen koskien kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistuksia 1.10.2022 lukien.

Päätöksen perustelut

1.10.2022 lukien tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta korotetaan yleiskorotuksella kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön (TTES) perustuntipalkkoja. Ohjeessa määritellään tarkemmin palkkakaudet ja Helsingissä erikseen sovitut pysyvät korotukset palkkaryhmien palkkatasoihin.

This decision was published on 28.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Heidi Lindgren, suunnittelija, puhelin: 09 310 345 08

heidi.lindgren@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
vs. henkilöstöjohtaja

Attachments

1. TTES 2022 palkantarkistus 1.10.2022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.