Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön (TTES) palkantarkistus 1.10.2022 lukien

HEL 2022-011430
Ärendet har nyare handläggningar
§ 40

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön (TTES) palkantarkistus 1.10.2022 lukien

Personaldirektör

Päätös

Vs. henkilöstöjohtaja päätti antaa liitteenä olevan ohjeen koskien kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistuksia 1.10.2022 lukien.

Päätöksen perustelut

1.10.2022 lukien tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta korotetaan yleiskorotuksella kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön (TTES) perustuntipalkkoja. Ohjeessa määritellään tarkemmin palkkakaudet ja Helsingissä erikseen sovitut pysyvät korotukset palkkaryhmien palkkatasoihin.

Detta beslut publicerades 28.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Heidi Lindgren, suunnittelija, puhelin: 09 310 345 08

heidi.lindgren@hel.fi

Beslutsfattare

Asta Enroos
vs. henkilöstöjohtaja

Bilagor

1. TTES 2022 palkantarkistus 1.10.2022

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.