Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, ympäristötarkastaja, työavain KYMP-03-71-22

HEL 2022-011452
More recent handlings
§ 85

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelujen ympäristöterveysyksikön asumisterveystiimin ympäristötarkastajan viran täyttämättä jättäminen

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää ympäristöterveysyksikön asumisterveystiimin ympäristötarkastajan viran (017384) täyttämättä.

Virka julistetaan uudelleen haettavaksi vuoden 2022 lopussa laajemman hakijapohjan saamiseksi.

Päätöksen perustelut

Ympäristötarkastajan virka tuli avoimeksi, kun viran edellinen hoitaja irtisanoutui 1.10.2022 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Virka oli julkisesti haettavana 27.9.-13.10.2022. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Duunitorilla, Monsterissa sekä Ympäristö ja Terveys -lehden verkkosivuilla.

Ympäristötarkastajan tehtävänä on asumisterveyden neuvonta- ja valvontatehtävät, mahdollisesti myös muiden oleskelutilojen (esim. palveluasunnot ja muut sosiaalialan valvontakohteet) terveellisyyteen liittyvät viranomaistehtävät ja tupakkalain mukaisten asuntoyhteisöjen tupakointikieltohakemusten käsittely ja kieltojen valvonta. Tehtäviin kuuluvat tarkastukset ja mittaukset asunnoissa ja muissa oleskelutiloissa, asiakirja- ja päätösvalmistelu sekä yhteydenpito mm. toiminnanharjoittajiin, asukkaisiin ja kiinteistöjen omistajiin.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai muu vastaava, esimerkiksi insinööri (AMK). Lisäksi tehtävässä edellytetään suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista taitoa. Eduksi luetan aiempi kokemus vastaavista tehtävistä, englannin kielen taito ja ajokortti.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräaikaan mennessä virkaa haki 16 henkilöä, joista kaksi ei täyttänyt kelpoisuusehtoja. Hakijayhteenveto on liitteenä 1.

Hakemusten perusteella videohaastatteluun kutsuttiin kahdeksan henkilöä, joista viisi osallistui haastatteluun. Soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi virka päätettiin jättää tässä vaiheessa täyttämättä laajemman hakijapohjan saamiseksi.

This decision was published on 02.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Päivi Vepsäläinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 64323

paivi.vepsalainen@hel.fi

Decisionmaker

Heidi Öjst
yksikön päällikkö

Attachments

1. Hakijayhteenveto KYMP-03-71-22, henkilörekisteri, julkisuus rajoitettu

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.