Toimintatapaohje henkilöstön uudelleentyöllistymisen tehtäväjärjestelyissä ja työkyvyn muutostilanteissa

HEL 2022-011659
More recent handlings
§ 58

Työn tarjoamisen toimintatapa, ohje

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja antaa liitteen mukaisen ohjeen työn tarjoamisen toimintatavasta.

Päätöksen perustelut

Työn tarjoamisen toimintatapaohjetta on jämäköitetty niiltä osin, että se ohjaa paremmin esihenkilöiden toimintaa uudelleensijoitettavien palkkauksessa rekrytointiprosesseissa.

This decision was published on 21.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Paula Peltomäki, asiantuntija, puhelin: 040 512 4482

paula.peltomaki@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Työntarjoamisen toimintaohje

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.