Poisto, käyttöomaisuuskirjanpito, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2022-011926
More recent handlings
§ 51

Käyttöomaisuuskirjanpidosta poistettava käyttöomaisuus, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti poistaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöomaisuuskirjanpidosta liitteen 1 mukaiset käyttöomaisuusyksiköt, joilla ei ole enää kirjanpidollista arvoa ja jotka eivät ole enää käytössä.

Päätöksen perustelut

Poistettavalla irtaimella ei ole jäljellä poistoarvoa ja se on toimitettu hävitettäväksi Helsingin kaupungin käytöstä poistettavan irtaimen käsittelyohjeen mukaisesti. Käyttöomaisuuskohde poistetaan käytöstä tuhoutumisen, varkauden tai muun käyttökelvottomuussyyn vuoksi. Talouspalveluyksikkö lähettää käyttöomaisuuskohteiden tiedot ja romutuspäätöksen Talpaan, jossa toteutetaan poisto toimialan käyttöomaisuuskirjanpidosta.

This decision was published on 14.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tuija Hulkkonen, Laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 15276

tuija.i.hulkkonen@hel.fi

Ari Tirri, Talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
kulttuurin ja vapaa-ajan vs. toimialajohtaja