Poisto, käyttöomaisuuskirjanpito, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2022-011926
More recent handlings
§ 2

Käyttöomaisuuskirjanpidosta poistettava käyttöomaisuus, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti poistaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöomaisuuskirjanpidosta liitteen 1 mukaiset käyttöomaisuusyksiköt, joilla ei ole enää kirjanpidollista arvoa ja jotka eivät ole enää käytössä tai joilla on kirjanpidollista arvoa, mutta eivät ole enää käytössä.

Päätöksen perustelut

Käyttöomaisuuskohde poistetaan käytöstä tuhoutumisen, varkauden tai muun käyttökelvottomuussyyn vuoksi. Poistettavat kohteet ovat takautuvia romutuksia puretuista tai myydyistä käyttöomaisuusyksiköistä. Talouspalveluyksikkö lähettää käyttöomaisuuskohteiden tiedot ja romutuspäätöksen Talpaan, jossa toteutetaan poisto toimialan käyttöomaisuuskirjanpidosta

This decision was published on 09.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mervi Karppanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 37536

mervi.karppanen@hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja