Henkilötietojen luovutus yhtiöitymistilanteessa DigiHelsinki Oy:lle

HEL 2022-014582
More recent handlings
§ 62

Henkilötietojen luovutus DigiHelsinki Oy:lle

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti luovuttaa liitteiden mukaiset henkilötiedot DigiHelsinki Oy:lle.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 1.6.2022, 142 §, kaupunginkanslian digitaalisen perustan nettobudjetoitujen toimintojen siirtämisen liiketoimintaa välittömästi jatkamaan perustettavalle kaupungin kokonaan omistamalle osakeyhtiölle. DigiHelsinki perustettiin 15.7.2022 ja rekisteröitiin kaupparekisteriin 2.8.2022. Yhtiön toiminta alkaa 1.1.2023. Liiketoimintasiirron myötä kaupunginkanslian digitaalisen perustan työntekijät siirtyvät yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä 1.1.2023.

Lain kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (304/2003) 5 luvun 25 § 2 momentin mukaan luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalle. Työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 § 2 momentin mukaan luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät luovutuksen saajalle.

DigiHelsinki Oy on tietopyynnöllä 12.12.2022 (liite 1) pyytänyt kaupunkia luovuttamaan siirtyvän henkilöstön henkilötietoja. Työnantajan oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi Helsingin kaupunki luovuttaa DigiHelsinki Oy:lle siirtyvää henkilöstöä (liite 2) koskevat henkilötiedot (liite 3).

This decision was published on 27.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Nina Suursalmi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 43927

nina.suursalmi@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Tietopyyntö 12.12.2022
2. Nimilista yhtiöön siirtyvistä henkilöistä
3. Luovutettavat henkilötiedot

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.