Maksuhyvitys, asiakasmaksut,

HEL 2022-015458
More recent handlings
§ 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

This decision was published on 16.02.2024

Close