Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Maksuhyvitys, asiakasmaksut,

HEL 2022-015458
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Direktör för familje- och socialtjänster

Detta beslut publicerades 16.02.2024

Stäng