Virkasuhteen täyttäminen, sijoituksen sosiaalityö, sosiaalityö 9, sosiaalityöntekijä, työavain SOTE-01-828-22

HEL 2022-015540
More recent handlings
§ 2
This decisionmaker is no longer active

Sosiaalityöntekijöiden virkojen täyttämättä jättäminen, sijoituksen sosiaalityö, sosiaalityö 9, työavain SOTE-01-828-22

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti jättää kaksi sosiaalityöntekijän virkaa (vakanssinumero 44974 ja 44978, toimintayksikkö 395260, työpiste 100051) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Sosiaalityöntekijöiden virat julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijöiden virat tulivat avoimeksi 2.5.2022.

Sosiaalityöntekijöiden virat ovat olleet julkisesti haettavana 17.10.–21.11.2022 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-palvelujen työpaikkasivustolla.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on yhdennetty avo- ja sijaishuollon aikainen vastuusosiaalityö uudessa sosiaalityön tiimissä, johon keskitetään vauvana lastensuojelun asiakuuteen tulevat lapset. Työtä vauvaperheiden kanssa tehdään systeemisen lastensuojelun työotteella. Työ on vaativaa lastensuojelun sosiaalityötä, jota tehdään suhdeperustaisesti ja se sisältää verkostotyötä muiden vauvaperheille tarkoitettujen palveluiden kanssa.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, valmiutta itseohjautuvaan työskentelyyn sekä kehittämismyönteistä asennetta.

Eduksi luetaan Helsingin kaupungin lastensuojelun ja vauvaperhepalveluiden tuntemus.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus oli yhdellä hakijalla, jonka johtavat sosiaalityöntekijät haastattelivat.

Sosiaalityöntekijöiden virat jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

This decision was published on 11.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Maarit Koskinen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 37800

maarit.koskinen@hel.fi

Decisionmaker

Aule Lille
lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.