Ohje, sairaus- ja työtapaturmapoissaolot

HEL 2023-001382
More recent handlings
§ 15

Sairaus- ja työtapaturmapoissaolot -ohje

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja antaa sairaus- ja työtapaturmapoissaoloja koskevan ohjeen.

Päätöksen perustelut

Ohjeen päivityksessä on otettu huomioon sairausvakuutuslain 1.1.2023 voimaan tulleet osasairauspäivärahaa koskevat muutokset, jotka samalla ovat parantaneet ja laajentaneet osasairauspoissaolon hyödynnettävyyttä. Ohjetta on päivitetty lisäksi Sarastia365HR-järjestelmän käyttöönotosta johtuneiden ilmoitus- ja hakumenettelyohjeiden muutosten osalta sekä arkaluonteisten asiakirjojen tietoturvallista käsittelyprosessia koskevilta osin. Lisäksi ohjeen tekstiä on paikoin täsmennetty sekä muun muassa kaupungin intrauudistuksen yhteydessä vanhentuneita linkkejä on uudistettu.

Tämä ohje korvaa 23.11.2021 annetun samannimisen ohjeen. Ohje tulee voimaan päätöspäivästä ja on voimassa toistaiseksi.

This decision was published on 13.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Sairaus- ja työtapaturmapoissaolot -ohje

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.