Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Ohje, sairaus- ja työtapaturmapoissaolot

HEL 2023-001382
Ärendet har nyare handläggningar
§ 15

Sairaus- ja työtapaturmapoissaolot -ohje

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja antaa sairaus- ja työtapaturmapoissaoloja koskevan ohjeen.

Päätöksen perustelut

Ohjeen päivityksessä on otettu huomioon sairausvakuutuslain 1.1.2023 voimaan tulleet osasairauspäivärahaa koskevat muutokset, jotka samalla ovat parantaneet ja laajentaneet osasairauspoissaolon hyödynnettävyyttä. Ohjetta on päivitetty lisäksi Sarastia365HR-järjestelmän käyttöönotosta johtuneiden ilmoitus- ja hakumenettelyohjeiden muutosten osalta sekä arkaluonteisten asiakirjojen tietoturvallista käsittelyprosessia koskevilta osin. Lisäksi ohjeen tekstiä on paikoin täsmennetty sekä muun muassa kaupungin intrauudistuksen yhteydessä vanhentuneita linkkejä on uudistettu.

Tämä ohje korvaa 23.11.2021 annetun samannimisen ohjeen. Ohje tulee voimaan päätöspäivästä ja on voimassa toistaiseksi.

Detta beslut publicerades 13.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Beslutsfattare

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Bilagor

1. Sairaus- ja työtapaturmapoissaolot -ohje

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.