Avustuksen hakeminen, esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät toimenpiteet 2023-2024

HEL 2023-001787
More recent handlings
§ 12

Perusopetusjohtajan päätös koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen myönnetyn erityisavustuksen jakamisesta 2024

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän erityisavustuksen perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin liitteessä mainituille kouluille. Perusopetuksessa rahoitus jaetaan kouluille oppilasmäärän mukaan painottaen rahoitusta tarveperusteisen rahoituksen indeksillä ja kouluille, joilla on S2-oppilaita yli 30 %.

Suomenkielisen perusopetuksen avustussumma on 3 999 613 euroa (+ omavastuuosuus 999 903 euroa). Omavastuuosuus katetaan TP (aikaisemmin PD) -määrärahasta.

Päätöksen perustelut

Esi- ja perusopetuksessa avustuksella tuetaan pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä tukemalla opetuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata ensisijaisesti opettajia ja avustajia sellaisten esi- ja perusopetuksen opetusryhmien joustavaksi muodostamiseksi, joissa tehostetun tai erityisen tuen piirissä olevan oppilaiden
opetus järjestetään osittain tai kokonaan yleisopetuksessa tai joissa on erikoissairaanhoidon piirissä olevia oppilaita.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän erityisavustuksen (OKM266/520/2023) kohdentamisen palvelukokonaisuuksiin (97§/06.11.2023; HEL 2023-001787). Saadun avustuksen kokonaissumma on esi- ja perusopetukselle 4 999 516 euroa, josta omarahoitusosuus on 20 %. Avustuksen käyttöaika on 1.1.-31.12.2024.

Avustus jaetaan palveluittain esi- ja perusopetuksen oppilasmäärän perusteella seuraavasti: suomenkieliseen perusopetukseen 3 999 613 euroa, ruotsinkieliseen perusopetukseen 388 056 euroa, suomenkieliseen esiopetukseen 460 263 euroa, ruotsinkieliseen esiopetukseen 41
406 euroa sekä Helsingin yliopiston harjoittelukouluille 110 662 euroa. Omarahoitusosuus 20 % eli 1 250 000 euroa jakaantuu palvelukokonaisuuksittain sekä Helsingin yliopiston harjoittelukouluille ja katetaan kunkin palvelukokonaisuuden sekä Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen määrärahoista.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti oikeuttaa perusopetus-johtajan ja ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtajan kohdentamaan perusopetuksen avustuksen koulukohtaisesti.

This decision was published on 18.01.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Elin Karlsson, taloussuunnittelija, puhelin: +358406108056

elin.m.karlsson@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja