Palkkio, toiminnan koordinointiin liittyvä palkkion maksaminen, Iso Iiluoto, keskushallinto, kaupunginkanslia

HEL 2023-002479
More recent handlings
§ 2

Palkkion maksaminen, Iso Iiluoto toiminnan koordinointi

Henkilöstöpolitiikan johtaja

Päätös

Henkilöstöpolitiikan johtaja päätti maksaa kaupunginkanslian virastopalvelut -yksikössä työskentelevälle Jan Björkmanille Helsingin kaupungin virkistyspaikan Iso Iiluodon toiminnan koordinointiin liittyvistä toimenpiteistä 800,00 euron kuukausittaisen palkkion ajalla 15.4. - 14.10.2023.

Palkkio maksetaan kaupunginkanslian henkilöstöosaston vastuullinen työnantaja -yksikön tulosbudjetista sisäiseltä tilaukselta 1836200009.

Päätöksen perustelut

Jan Björkman hoitaa erillisenä tehtävänä virkistyspaikka Iso Iiluodon toiminnan koordinoinnin, toimii kaupunginkanslian yhteyshenkilönä ja ohjaa saari-isännän työtä yhteistyössä hoitokunnan kanssa. Tästä työstä hänelle maksetaan palkkio toimintakaudelta.

Vastuunjakotaulukossa on kuvattu vuokranantajan (kaupunkiympäristö) ja vuokralaisen (kaupunginkanslia) vastuut.

This decision was published on 21.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tanja Kahra, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36106

tanja.kahra@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
henkilöstöpolitiikan johtaja

Attachments

1. Iiluoto vastuunjakotaulukko

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.