Palkkio, toiminnan koordinointiin liittyvä palkkion maksaminen, Iso Iiluoto, keskushallinto, kaupunginkanslia

HEL 2023-002479
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Palkkion maksaminen, Iso Iiluoto toiminnan koordinointi

Direktör för personalpolitiken

Päätös

Henkilöstöpolitiikan johtaja päätti maksaa kaupunginkanslian virastopalvelut -yksikössä työskentelevälle Jan Björkmanille Helsingin kaupungin virkistyspaikan Iso Iiluodon toiminnan koordinointiin liittyvistä toimenpiteistä 800,00 euron kuukausittaisen palkkion ajalla 15.4. - 14.10.2023.

Palkkio maksetaan kaupunginkanslian henkilöstöosaston vastuullinen työnantaja -yksikön tulosbudjetista sisäiseltä tilaukselta 1836200009.

Päätöksen perustelut

Jan Björkman hoitaa erillisenä tehtävänä virkistyspaikka Iso Iiluodon toiminnan koordinoinnin, toimii kaupunginkanslian yhteyshenkilönä ja ohjaa saari-isännän työtä yhteistyössä hoitokunnan kanssa. Tästä työstä hänelle maksetaan palkkio toimintakaudelta.

Vastuunjakotaulukossa on kuvattu vuokranantajan (kaupunkiympäristö) ja vuokralaisen (kaupunginkanslia) vastuut.

Detta beslut publicerades 21.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Tanja Kahra, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36106

tanja.kahra@hel.fi

Beslutsfattare

Asta Enroos
henkilöstöpolitiikan johtaja

Bilagor

1. Iiluoto vastuunjakotaulukko

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.