Maksuhyvitys, omaishoidontuen palkkio, palautuspyyntö

HEL 2023-003228
More recent handlings
§ 21

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja

This decision was published on 15.02.2024

Close