Maksuhyvitys, omaishoidontuen palkkio, palautuspyyntö

HEL 2023-003228
Ärendet har nyare handläggningar
§ 21

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Direktör för familje- och socialtjänster

Detta beslut publicerades 15.02.2024

Stäng