Virkasuhteen täyttäminen, Laakson psykiatrian poliklinikka, sosiaalityöntekijän virka, työavain SOTE-02-97-23

HEL 2023-006089
More recent handlings
§ 5
This decisionmaker is no longer active

Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, Ensilinjan palvelut, työavain SOTE-02-97-23

Ensilinjan palvelujen päällikkö

Päätös

Ensilinjan palveluiden päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän viran (vakanssinumero 025681, toimintayksikkö 396320, työpiste 200090) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Sosiaalityöntekijän virka julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 16.5.2022.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 025681) on ollut julkisesti haettavana 20.3.2023 – 4.4.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Ensilinjan palveluissa sosiaalityöntekijän virkaan ottaa ensilinjan palveluiden päällikkö.

Ensilinjan palvelujen sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia moniammatillisessa työryhmässä sosiaalityön asiantuntijana. Tehtäviin kuuluu sosiaalisten tilanteiden arviointi ja kartoitus, taloudellisten tilanteiden ja asumisasioiden selvittely, kuntoutuspolkujen suunnittelu sekä yhteistyö potilaiden verkostojen ja omaisten kanssa.

Psykiatria- ja päihdepalvelujen sosiaalityöntekijät tekevät sosiaalihuoltolain edellyttämiä tehtäviä ja niihin liittyvää päätöksentekoa (mm. palvelutarpeen arviointi, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttavan työtoiminnan polut).

Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista sekä valmiutta tehdä kuntouttavaa ja sosiaalityön työkaluja monipuolisesti hyödyntävää asiakastyötä. Tehtävää täytettäessä eduksi katsotaan aiempi työkokemus psykiatria- ja päihdepalveluista sekä Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän tuntemus.

Määräajassa hakemuksen jätti neljä hakijaa, joista yhdellä oli vaadittu kelpoisuus. Hakija haastateltiin ja hänet päätettiin valita. Hän ilmoitti, ettei ota virkaa vastaan. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten hakijoiden puuttumisen vuoksi.

This decision was published on 13.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Alexandra Allen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 58372

alexandra.allen@hel.fi

Decisionmaker

Sami Keränen
ensilinjan palvelujen päällikkö

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.