Virkasuhteen täyttäminen, Laakson psykiatrian poliklinikka, sosiaalityöntekijän virka, työavain SOTE-02-97-23

HEL 2023-006089
Ärendet har nyare handläggningar
§ 5
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, Ensilinjan palvelut, työavain SOTE-02-97-23

Chef för förstalinjens tjänster

Päätös

Ensilinjan palveluiden päällikkö päätti jättää sosiaalityöntekijän viran (vakanssinumero 025681, toimintayksikkö 396320, työpiste 200090) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Sosiaalityöntekijän virka julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 16.5.2022.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 025681) on ollut julkisesti haettavana 20.3.2023 – 4.4.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Ensilinjan palveluissa sosiaalityöntekijän virkaan ottaa ensilinjan palveluiden päällikkö.

Ensilinjan palvelujen sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia moniammatillisessa työryhmässä sosiaalityön asiantuntijana. Tehtäviin kuuluu sosiaalisten tilanteiden arviointi ja kartoitus, taloudellisten tilanteiden ja asumisasioiden selvittely, kuntoutuspolkujen suunnittelu sekä yhteistyö potilaiden verkostojen ja omaisten kanssa.

Psykiatria- ja päihdepalvelujen sosiaalityöntekijät tekevät sosiaalihuoltolain edellyttämiä tehtäviä ja niihin liittyvää päätöksentekoa (mm. palvelutarpeen arviointi, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, kuntouttavan työtoiminnan polut).

Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista sekä valmiutta tehdä kuntouttavaa ja sosiaalityön työkaluja monipuolisesti hyödyntävää asiakastyötä. Tehtävää täytettäessä eduksi katsotaan aiempi työkokemus psykiatria- ja päihdepalveluista sekä Helsingin kaupungin palvelujärjestelmän tuntemus.

Määräajassa hakemuksen jätti neljä hakijaa, joista yhdellä oli vaadittu kelpoisuus. Hakija haastateltiin ja hänet päätettiin valita. Hän ilmoitti, ettei ota virkaa vastaan. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Detta beslut publicerades 13.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Alexandra Allen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 58372

alexandra.allen@hel.fi

Beslutsfattare

Sami Keränen
ensilinjan palvelujen päällikkö

Bilagor

1. Hakijalistaus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.