Tupakointikielto, Isonpellontie 4, Helsingin Asumisoikeus Oy

HEL 2023-006866
More recent handlings
§ 2

ERHE pykälä

Tiimipäällikkö

This decision was published on 25.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Decisionmaker

Heidi Öjst
tiimipäällikkö