Tupakointikielto, Isonpellontie 4, Helsingin Asumisoikeus Oy

HEL 2023-006866
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

ERHE pykälä

Teamchef

Detta beslut publicerades 25.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Beslutsfattare

Heidi Öjst
tiimipäällikkö