Avustuksen myöntäminen, koululaisten iltapäivätoiminnan avustukset lukuvuodelle 2023-2024, toiminta-avustukset ja maksukompensaatiot

HEL 2023-006946
More recent handlings
§ 5

Asiakasmaksuhuojennuksista johtuvien asiakastulojen menetyksen korvaus iltapäivätoiminnan palveluntuottajille lukuvuodelta 2023-2024

Asiakasmaksupäällikkö

Päätös

Asiakasmaksupäällikkö päätti maksaa liitteen 1 mukaisesti iltapäivätoiminnan palveluntuottajille asiakasmaksuhuojennuksista johtuvat asiakastulojen menetykset syksyltä 2023 ja keväältä 2024 niiden maksuhuojennuskirjeiden osalta jotka on tehty 17.5.2024 jälkeen.

Päätöksen perustelut

Avustettavan iltapäivätoiminnan piirissä olevien lasten huoltajat hakevat kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta asiakasmaksuhuojennusta. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan § 296 (27.8.2019) mukaan asiakasmaksuhuojennuksista päättää kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiakasmaksupäällikkö. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiakasmaksuyksikkö tarkistaa huoltajien hakemusten perusteella oikeuden maksuhuojennukseen ja varautuu kompensoimaan palveluntuottajalle asiakasmaksutulojen menetykset.

Palveluntuottajat laskuttavat kasvatuksen ja koulutuksen toimialaa maksuhuojennuskirjeen mukaisesti.

This decision was published on 11.06.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Emmi Halmirinne, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 39480

emmi.halmirinne@hel.fi

Decisionmaker

Joanna Kulkki
asiakasmaksupäällikkö

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.