Avustuksen hakeminen, valtionavustus, ruotsin A1-oppimäärän laajentaminen perusopetuksessa, Opetushallitus, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-007205
More recent handlings
§ 78

Valtionavustuksen hakeminen A1-oppimäärän ruotsin opiskelun lisäämiseen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea valtionavustusta suomenkielisen perusopetuksen hankkeelle ”Helsinki oppii ruotsia”.

Opetushallitukselta haetaan valtionavustusta ruotsin A1-oppimäärän laajentamiseen perusopetuksessa yhteensä 171 000 euroa (asianumero 2/2178/2023). Hankkeen omarahoitusosuus 9000 euroa (5 %) katetaan kehittämispalveluiden budjetista. Mikäli Opetushallitus myöntää avustusta, toteutetaan hanke ajalla 1.8.2023–31.12.2024. Hankkeenkokonaiskustannukset ovat 180 000 euroa.

Perusopetusjohtaja päätti myös valtuuttaa pedagogisen asiantuntijan Satu Koistisen toimialan kehittämisen tuesta toimimaan Opetushallituksen sähköisessä hakujärjestelmässä asiointiroolissa hankehakemusten osalta.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on julistanut haettavaksi valtionavustusta kaksikielisen opetuksen laajentamiseen yhteensä enintään 480 055 euroa huhtikuussa 2023. Hakukelpoisia ovat kunnat, kuntayhtymät tai yksityiset koulutuksenjärjestäjät, joilla on joko velvollisuus tai lupa lukiokoulutuksen järjestämiseen tai oppilaitoksen ylläpitämiseen. Valtionavustusta myönnetään enintään 95 % hankkeen kokonaismenoista. Valtionavustuksella tuettavan hanketoiminnan keskeiset tavoitteet löytyvät tämän päätöksen liitteenä olevasta Opetushallituksen hakuilmoituksessa (Liite 1).

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala hakee avustusta hankkeelle, jonka tavoitteena on Helsingin kaksikielisen opetuksen ja kasvatuksen pedagoginen kehittäminen sekä henkilöstön osaamisen kasvattaminen. Hankkeen tavoitteet, toiminta sekä talousarvio on kuvattu tarkemmin oheisessa valtionavustushakemuksessa (Liite 2).

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisentoimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

This decision was published on 05.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Satu Koistinen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 23444

satu.koistinen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Hakuilmoitus_Valtionavustus ruotsin A1-oppimäärän opetuksen laajentamiseen perusopetuksessa _ Opetushallitus
2. Valtionavustushakemus_OPH_HOR_2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.