Vuokraus, vuokran kohtuullistaminen, Rapsiryhmä

HEL 2023-007478
More recent handlings
§ 11

Vuokran kohtuullistaminen Raspi VII ryhmä, Ruoholahden nuorisotalo

Nuorisotyön aluepäällikkö

Päätös

Läntisen nuorisotyöalueen päällikkö päätti, että raspi VII AA- ryhmän vuokraa kohtuullistetaan.
Ryhmä kokoontuu Ruoholahden nuorisotalolla lauantaisin klo 10.00–12.00.
Normaalisti vuokra olisi 30 €/tunti, mutta vuokra tulevana syksynä 2023 ja ensi keväänä 2024 on 70 €/kausi, hakemuksen mukaan.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 2.10.2018 § 191 toimialan tuotteiden ja palvelujenhinnoitteluperiaatteista.
Palvelujen päällikkö voi perustelluista syistä soveltaa hintaa silloin, kun muutos liittyy hinnoittelun tarkoituksenmukaiseen kohtuullistamiseen.

Ryhmä on vähävarainen ja sillä ei ole tuloja. Tilan vuokran alentamisella tuetaan viikkokokouksen keinoin kävijöitä raittiudessa. Käyttäjäkunnassa myös nuoria henkilöitä.

This decision was published on 01.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Riitta Jarva, toimistosihteeri, puhelin: 09 310 71253

riitta.jarva@hel.fi

Decisionmaker

Tiina Hörkkö
nuorisotyön aluepäällikkö