Vuokraus, vuokran kohtuullistaminen, Rapsiryhmä

HEL 2023-007478
Ärendet har nyare handläggningar
§ 11

Vuokran kohtuullistaminen Raspi VII ryhmä, Ruoholahden nuorisotalo

Områdeschefen

Päätös

Läntisen nuorisotyöalueen päällikkö päätti, että raspi VII AA- ryhmän vuokraa kohtuullistetaan.
Ryhmä kokoontuu Ruoholahden nuorisotalolla lauantaisin klo 10.00–12.00.
Normaalisti vuokra olisi 30 €/tunti, mutta vuokra tulevana syksynä 2023 ja ensi keväänä 2024 on 70 €/kausi, hakemuksen mukaan.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 2.10.2018 § 191 toimialan tuotteiden ja palvelujenhinnoitteluperiaatteista.
Palvelujen päällikkö voi perustelluista syistä soveltaa hintaa silloin, kun muutos liittyy hinnoittelun tarkoituksenmukaiseen kohtuullistamiseen.

Ryhmä on vähävarainen ja sillä ei ole tuloja. Tilan vuokran alentamisella tuetaan viikkokokouksen keinoin kävijöitä raittiudessa. Käyttäjäkunnassa myös nuoria henkilöitä.

Detta beslut publicerades 01.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Riitta Jarva, toimistosihteeri, puhelin: 09 310 71253

riitta.jarva@hel.fi

Beslutsfattare

Tiina Hörkkö
nuorisotyön aluepäällikkö