Hankinta, optio, mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut, terveys- ja päihdepalvelut

HEL 2023-007990
More recent handlings
§ 74

Optiokauden käyttöönotto, mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti, että mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen hankinnassa otetaan käyttöön yhden (1) vuoden mittainen optiokausi ajalle 1.1.2024−31.12.2024. Optiokaudella sopimusta jatketaan alkuperäisen sopimuksen ehdoin sen mukaisesti kuin se on voimassa varsinaisen sopimuskauden päättyessä.

Hankinnassa palveluntuottajina Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan asiakkaille toimivat seuraavat palveluntuottajat:

- Aspa Palvelut Oy
- Attendo Kuntoutumiskoti Harjula Oy
- Attendo Mi-Hoiva Oy
- Betesda-säätiö sr
- Eedi asumispalvelut Oy
- Esperi Care Oy
- Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy
- Hoiva Mehiläinen Oy
- Kakspy Palvelut Oy
- Katto-Kodit Oy
- Lilinkotisäätiö sr
- Luona Oy
- Maisonkoti Oy
- Mehiläinen Oy
- Mielenterveysyhdistys Etappi ry
- Mielenterveysyhdistys HANNAH ry

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo (alv 0 %) yhden vuoden optiokaudelle on noin 17 600 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta on päätöksellään 8.6.2021, § 120 oikeuttanut terveys- ja päihdepalvelujen johtajan tekemään mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen hankinnasta päätöksen ja päättämään optiokauden käyttöönotosta.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja on päätöksellään 15.11.2021, § 81 päättänyt mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen hankinnasta. Hankinnan perussopimuskausi on 1.1.2022−31.12.2023. Päätöksessä varattiin oikeus jatkaa sopimusta enintään kahden (2) vuoden optiokaudella.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla on todettu optiokauden käyttöönoton olevan tarkoituksenmukaista.

This decision was published on 28.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 09 310 33344

taru.neiman@hel.fi

Elina Takamäki, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 5703609

elina.takamaki@hel.fi

Decisionmaker

Sebastian Kaste
vs. terveys- ja päihdepalvelujen johtaja