Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankinta, optio, mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut, terveys- ja päihdepalvelut

HEL 2023-007990
Ärendet har nyare handläggningar
§ 74

Optiokauden käyttöönotto, mielenterveysasiakkaiden asumispalvelut

Direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti, että mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen hankinnassa otetaan käyttöön yhden (1) vuoden mittainen optiokausi ajalle 1.1.2024−31.12.2024. Optiokaudella sopimusta jatketaan alkuperäisen sopimuksen ehdoin sen mukaisesti kuin se on voimassa varsinaisen sopimuskauden päättyessä.

Hankinnassa palveluntuottajina Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan asiakkaille toimivat seuraavat palveluntuottajat:

- Aspa Palvelut Oy
- Attendo Kuntoutumiskoti Harjula Oy
- Attendo Mi-Hoiva Oy
- Betesda-säätiö sr
- Eedi asumispalvelut Oy
- Esperi Care Oy
- Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy
- Hoiva Mehiläinen Oy
- Kakspy Palvelut Oy
- Katto-Kodit Oy
- Lilinkotisäätiö sr
- Luona Oy
- Maisonkoti Oy
- Mehiläinen Oy
- Mielenterveysyhdistys Etappi ry
- Mielenterveysyhdistys HANNAH ry

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo (alv 0 %) yhden vuoden optiokaudelle on noin 17 600 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta on päätöksellään 8.6.2021, § 120 oikeuttanut terveys- ja päihdepalvelujen johtajan tekemään mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen hankinnasta päätöksen ja päättämään optiokauden käyttöönotosta.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja on päätöksellään 15.11.2021, § 81 päättänyt mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen hankinnasta. Hankinnan perussopimuskausi on 1.1.2022−31.12.2023. Päätöksessä varattiin oikeus jatkaa sopimusta enintään kahden (2) vuoden optiokaudella.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla on todettu optiokauden käyttöönoton olevan tarkoituksenmukaista.

Detta beslut publicerades 28.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 09 310 33344

taru.neiman@hel.fi

Elina Takamäki, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 5703609

elina.takamaki@hel.fi

Beslutsfattare

Sebastian Kaste
vs. terveys- ja päihdepalvelujen johtaja