Tutkimuslupa, The Dynamics of Sustainability Reporting and Strategic Management in the City of Helsinki and Tampere

HEL 2023-008043
More recent handlings
§ 49

Tutkimusluvan myöntäminen "The Dynamics of Sustainability Reporting and Strategic Management in the City of Helsinki and Tampere" Pro Gradu tutkimukselle

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti myöntää tutkimusluvan Tia-Tuulia Pitkäsen Tampereen yliopiston Pro Gradu tutkimukselle The Dynamics of Sustainability Reporting and Strategic Management in the City of Helsinki and Tampere.

Päätöksen perustelut

Pro Gradu- tutkimus käsittelee Helsingin ja Tampereen kaupungeissa kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals; SDGs) soveltamista ja integrointia strategisessa johtamisessa sekä ymmärtää miten paikalliset kestävän kehityksen arviot (Vountary Local Reviews) kytkeytyvät strategiseen johtamiseen ja vaikuttavatko SDG tavoitteet strategiseen johtamiseen sekä tarkastella poikkisektoraalista yhteistyötä. Tavoitteena on saada lisätietoa kahden kaupungin nykytilasta kestävän kehityksen raportoinnin ja SDG- tavoitteiden integroinnin osalta. Tutkimuskohteena ovat Helsinki ja Tampere. Helsingistä tutkimusaineistoa kerätään haastattelemalla asiantuntijoita.

Tutkimuksen tulokset ovat hyödyllisiä, kun käsitellään kestävän kehityksen informaation hyödyntämistä ja johtamista, sekä näiden integroimista kaupungin strategiseen johtamiseen. Tulokset voidaan nähdä hyödyllisinä myös kaupunki- ja kuntaorganisaatioiden ulkopuolella, yleisesti paikallishallinnossa, paikallishallinnon konsernirakenteissa sekä muissa julkishallinnon konteksteissa.

Tutkimushaastatteluun osallistuu kaupungin kanslian asiantuntijan lisäksi kaupunkiympäristön toimialan asiantuntija.

Kaupunkiympäristön toimiala on puoltanut tutkimusluvan myöntämistä.

Tutkimuslupa on voimassa 31.12.2025

Tutkimuksesta ei tule koitua kustannuksia kaupunginkanslialle tai toimialoille.

This decision was published on 14.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mia Malin, erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 32050

mia.malin@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö

Attachments

1. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Confidential: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.