Tupakointikielto, Lapinlahdenkatu 27, Helsingin kaupungin asunnot Oy

HEL 2023-008243
More recent handlings
§ 1

ERHE pykälä

Tiimipäällikkö

This decision was published on 25.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Decisionmaker

Heidi Öjst
tiimipäällikkö