Tupakointikielto, Lapinlahdenkatu 27, Helsingin kaupungin asunnot Oy

HEL 2023-008243
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 1

ERHE pykälä

Tiimipäällikkö

Päätös tullut nähtäväksi 25.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Päättäjä

Heidi Öjst
tiimipäällikkö