Viran täyttämättä jättäminen, keskustan terveysasema, Viiskulman toimipiste, terveyskeskuslääkäri, työavain SOTEPE-02-123-23

HEL 2023-009103
More recent handlings
§ 52

Terveyskeskuslääkärin viran täyttämättä jättäminen, Keskustan terveysasema, Viiskulman toimipiste, työavain SOTEPE-02-123-23

Johtava ylilääkäri

Päätös

Keskustan terveysasemien johtava ylilääkäri päätti jättää terveyskeskuslääkärin viran (vakanssinumero 019706, Keskustan terveysasema, Viiskulman terveysasemayksikkö) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Päätöksen perustelut

Terveyskeskuslääkärin virka on ollut avoin.

Virka on ollut haettavana 12.4.–2.5.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa ajalle.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan terveyskeskuslääkärin virkaan ottaa johtava ylilääkäri.

Terveyskeskuslääkärin viranhaltijan tehtävänä on toimia terveyskeskuslääkärinä, hyvässä yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa. Tehtävään kuuluu akuutti- ja ajanvarauspotilaiden hoitamista. Lisäksi työnkuva voi sisältää lasten- tai äitiysneuvolaa tai muita erikseen sovittavia terveyskeskuslääkärin työtehtäviä.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä säätelee terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuuden (559/1994). Terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Hakijalla ei ollut vaadittua kelpoisuutta.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuosi.

This decision was published on 21.07.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Jarja Ijäs, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 27548

jarja.ijas@hel.fi

Decisionmaker

Jarja Ijäs
johtava ylilääkäri

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.