Kunnaneläinlääkärin määrääminen suorittamaan erikseen määriteltyjä tehtäviä toisen aluehallintoviraston toimialueella, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

HEL 2023-011308
More recent handlings
§ 32

Johtavan valvontaeläinlääkärin määrääminen suorittamaan erikseen määriteltyjä tehtäviä toisen aluehallintoviraston toimialueella

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti merkitä tiedoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen (ESAVI/32856/2023, 1.9.2023) kunnaneläinlääkärin määräämisestä suorittamaan erikseen määriteltyjä tehtäviä toisen aluehallintoviraston toimialueella. Päätös on voimassa 31.12.2023 saakka. Työskentelyn kestosta sovitaan erikseen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

Päätöksen perustelut

Eläintautilain (76/2021) 69 §:n 4 momentin nojalla aluehallintovirasto voi tarvittaessa määrätä kunnaneläinlääkärin suorittamaan erikseen määriteltyjä, tässä laissa kunnaneläinlääkärille säädettyjä tehtäviä tämän toimialueen ulkopuolella, jos kyseessä on a–c-luokan tauti, uusi tauti tai muu torjuttava eläintauti taikka jos valvottavaa eläintautia esiintyy poikkeuksellisen laajasti. Aluehallintoviraston tulee ensisijaisesti määrätä tehtävään valmiuskoulutusta saanut kunnaneläinlääkäri. Määräystä annettaessa on otettava huomioon kunnan mahdollisuudet suorittaa lakisääteiset ja muut tehtävänsä.

Johtava valvontaeläinlääkäri Päivi Lahti on valmiuseläinlääkäri ja häntä on pyydetty osallistumaan korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vastustustoimiin Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella. Työskentely on mahdollista toteuttaa siten, että se ei vaaranna Helsingin eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnan toteutumista.

This decision was published on 08.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Riikka Åberg, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 32010

riikka.aberg@hel.fi

Decisionmaker

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Attachments

1. Päätös 1.9.2023

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.