Lausuntopyyntö, korkotukilainahakemus, perusparannus, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy, Härkävaljakontie 25, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

HEL 2023-011632
More recent handlings
§ 94
This decisionmaker is no longer active

Lausunnon antaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n Härkävaljakontie 25, Helsinki perusparannushankkeen korkotukilainahakemuksesta

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti puoltaa Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n Härkävaljakontie 25, Helsinki perusparannushankkeen korkotukilainahakemusta.

Päätöksen perustelut

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy on jättänyt korkotukilainahakemuksen kahden vuonna 1995 valmistuneen rivitalon perusparantamiseksi.

Asuinhuoneistoissa tehdään toimenpideluokan III perusparannustoi-
menpiteet. Huoneistojen märkätilat sekä saunat uusitaan kokonaisuudessaan. Lisäksi hankkeessa uusitaan sadevesikourut, syöksytorvet, kiinteistön sisäpuoliset aluelämpöputkistot, ikkunat, ulko-ovet, lukitukset ja yleisten tilojen valaisimet. Yläpohja lisälämmöneristetään. Vesikatto, julkisivut, alueen pintarakenteet ja varusteet kunnostetaan. LVIS-järjestelmää uusitaan osittain. Hankkeessa on 6 kpl tavanomaista asumisoikeusasuntoa ja hankinta-arvo on yhteensä 1 216 €/asm².

Kohteen korjattavien ja uusittavien rakennusosien ja järjestelmien kunto on huono tai ei täytä nykyvaatimuksia, joten perusparannus on aiheellinen.

This decision was published on 19.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Veikko Hentilä, rakennusinsinööri, puhelin: 09 310 34174

veikko.hentila@hel.fi

Decisionmaker

Kati Hytönen
yksikön päällikkö

Attachments

2. ARA tekninen erittely 08092023 Härkä
3. 04 Luettelo nykyisistä tiloista Härkävaljakontie 25
4. 06 Tavoitehintalaskelman yhteenveto 0809202
5. 02 Arvio Peruskorjaustarpeesta Härkävaljakontie 25
6. 01_ARK_Asemapiirros rakennustunnuksilla Härkävaljakontie 25
7. 05 Korjausastelaskelma 08092023 Härkävaljakontie 25

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.