Lausuntopyyntö, korkotukilainahakemus, perusparannus, Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy, Härkävaljakontie 25, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

HEL 2023-011632
Ärendet har nyare handläggningar
§ 94
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Lausunnon antaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n Härkävaljakontie 25, Helsinki perusparannushankkeen korkotukilainahakemuksesta

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti puoltaa Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n Härkävaljakontie 25, Helsinki perusparannushankkeen korkotukilainahakemusta.

Päätöksen perustelut

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy on jättänyt korkotukilainahakemuksen kahden vuonna 1995 valmistuneen rivitalon perusparantamiseksi.

Asuinhuoneistoissa tehdään toimenpideluokan III perusparannustoi-
menpiteet. Huoneistojen märkätilat sekä saunat uusitaan kokonaisuudessaan. Lisäksi hankkeessa uusitaan sadevesikourut, syöksytorvet, kiinteistön sisäpuoliset aluelämpöputkistot, ikkunat, ulko-ovet, lukitukset ja yleisten tilojen valaisimet. Yläpohja lisälämmöneristetään. Vesikatto, julkisivut, alueen pintarakenteet ja varusteet kunnostetaan. LVIS-järjestelmää uusitaan osittain. Hankkeessa on 6 kpl tavanomaista asumisoikeusasuntoa ja hankinta-arvo on yhteensä 1 216 €/asm².

Kohteen korjattavien ja uusittavien rakennusosien ja järjestelmien kunto on huono tai ei täytä nykyvaatimuksia, joten perusparannus on aiheellinen.

Detta beslut publicerades 19.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Veikko Hentilä, rakennusinsinööri, puhelin: 09 310 34174

veikko.hentila@hel.fi

Beslutsfattare

Kati Hytönen
yksikön päällikkö

Bilagor

2. ARA tekninen erittely 08092023 Härkä
3. 04 Luettelo nykyisistä tiloista Härkävaljakontie 25
4. 06 Tavoitehintalaskelman yhteenveto 0809202
5. 02 Arvio Peruskorjaustarpeesta Härkävaljakontie 25
6. 01_ARK_Asemapiirros rakennustunnuksilla Härkävaljakontie 25
7. 05 Korjausastelaskelma 08092023 Härkävaljakontie 25

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.