Palkan takaisinperintä, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-011993
More recent handlings
§ 9
This decisionmaker is no longer active

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Henkilöstö- ja kehittämisjohtaja