Palkan takaisinperintä, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-011993
Ärendet har nyare handläggningar
§ 9
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Personal- och utvecklingsdirektör