Kokoonpano, digitalisaatiotoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2023-2025, keskushallinto, kaupunginkanslia

HEL 2023-012193
More recent handlings
Case 8. / 619 §

Digitalisaatiotoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2023-2025

Helsinki City Board

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen kuin keskustelu asiasta oli alkanut ja asia poistettiin esityslistalta.

This decision was published on 26.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Ask for more info

Hannu Heikkinen, digitalisaatiojohtaja, puhelin: 09 310 76652

hannu.a.heikkinen@hel.fi