Kokoonpano, digitalisaatiotoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2023-2025, keskushallinto, kaupunginkanslia

HEL 2023-012193
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 619 §

Digitalisaatiotoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2023-2025

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen kuin keskustelu asiasta oli alkanut ja asia poistettiin esityslistalta.

Detta beslut publicerades 26.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Mer information fås av

Hannu Heikkinen, digitalisaatiojohtaja, puhelin: 09 310 76652

hannu.a.heikkinen@hel.fi