Virkasuhteen täyttäminen, Pohjoisen terveysasema, Pihlajamäen toimipiste, terveyskeskuslääkäri (3 kpl), työavain SOTEPE-02-314-23

HEL 2023-012929
More recent handlings
§ 5

Terveyskeskuslääkärin viran täyttämättä jättäminen, Terveysasemat ja sisätautien poliklinikka, Pohjoisen terveysasema, työavain SOTEPE-02-314-23

Johtava ylilääkäri

Päätös

Pohjoisen terveysaseman johtava ylilääkäri päätti jättää terveyskeskuslääkärin viran (vakanssinumero 022324, Pohjoisen terveysasema, Pihlajamäki), täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Päätöksen perustelut

Terveyskeskuslääkäreitten virka on tullut avoimeksi 1.1.2023 ja virka on ollut täytettynä sijaisilla. Avoin virka on ollut haettavana 21.8.2023- 29.9.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun ulkoisessa ja sisäisessä haussa, Duunitorilla ja Joblyssa sekä lisäksi TE-palveluissa.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan terveyskeskuslääkärin virkaan ottaa Pohjoisen terveysaseman johtava ylilääkäri.

Terveyskeskuslääkärin tehtävänä on toimia yleislääkärinä terveysasemalla hyvässä yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa.

Terveyskeskuslääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys tai erikoislääkärin oikeus soveltuvalla erikoisalalla

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kykyä toimia itsenäisesti terveysasemalla potilastyössä ja vuorovaikutus - ja yhteistyötaitoja sekä potilastyössä että työyhteisössä.

Määräajassa hakemuksen jätti yksi hakija, joka ei täyttänyt viran kelpoisuusvaatimuksia.

Virka jätetään täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

This decision was published on 16.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Riitta Hietala, johtava ylilääkäri, puhelin: 09 310 69791

riitta.hietala@hel.fi

Decisionmaker

Riitta Hietala
johtava ylilääkäri

Attachments

1. Hakijalistaus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.