Henkilöstötietojärjestelmä HIJATin ylimääräisen varmuuskopion säilyttämisen jatkaminen

HEL 2023-013360
More recent handlings
§ 48

Henkilöstötietojärjestelmä HIJATin ylimääräisen varmuuskopion säilyttämisen jatkaminen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti, että henkilöstötietojärjestelmä HIJATIsta Sarastiaan siirryttäessä otettu lisävarmuuskopio tulee säilyttää HR-kokonaisjärjestelmän käyttöönoton valmistumiseen asti ja että kopion säilyttämisen jatkaminen arvioidaan tuolloin uudelleen.

Päätöksen perustelut

Vanhasta HIJAT-palkanmaksujärjestelmästä on Sarastian käyttöönoton yhteydessä tehty lisävarmuuskopio ja se on tallennettu niin, että tietosuoja- ja tietoturvavaatimukset täyttyvät. Tämä varmuuskopio otettiin HIJAT-järjestelmän alasajon aikana, jotta kopio kattaisi mahdolliset Sarastiaan sekä uuteen Digitaaliseen säilytysjärjestelmään siirrettyjen datojen myöhemmin ilmenevät puutteet ja niihin liittyvät käyttötarkoitukset. Asiantuntijaryhmä päätti suositella kopion säilytyksen jatkamista siihen asti, kun uusi HR-kokonaisjärjestelmä on otettu käyttöön Sarastian rinnalle. Tällöin säilytystarve tulee arvioida uudestaan.

This decision was published on 25.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Salla Uddfolk, päällikkö, puhelin: 09 310 15340

salla.uddfolk@hel.fi

Decisionmaker

Petri Lumijärvi
henkilöstöjohtaja