Omaishoitajien yhteystietojen luovutus, Sarastia-järjestelmä, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-013905
More recent handlings
§ 54

Omaishoitajien yhteystietojen luovutus Sarastia-järjestelmästä Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti luovuttaa Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle käyttöoikeuden Sarastia-järjestelmästä otettuihin omaishoitajien yhteystietoihin (nimi ja osoite) ajankohdasta lokakuu 2023 asiakaskyselyn toteuttamista varten.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta edellytti hyväksyessään uudet omaishoidon tuen myöntämisperusteet 7.11.2017, että kaikille omaishoitajille toteutetaan asiakaskysely, jossa selvitetään omaishoitajien jaksamista, tuen tarpeita, muutoksen vaikutusta tukeen ja tyytyväisyyttä palveluihin. Aiempi vastaava kysely toteutettiin v. 2018. Kyselyn avulla saadaan myös vertailutietoa aiemmin vuonna 2018 toteutetun kyselyn tuloksiin. Kaupunkistrategiassa "Kasvun paikka 2021–2025" on kirjattu, että kaupunki huolehtii omaishoitajien jaksamisesta ja tuen tarjoamisesta. Asiakaskyselyn avulla saadaan tietoa omaishoitajien hyvinvoinnista, ja tulosten perusteella voidaan kehittää palveluja yhä paremmin vastaamaan omaishoitajien tuen tarpeeseen.

Asiakaskysely on tarkoitus toteuttaa marras-joulukuussa 2023.

This decision was published on 28.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Salla Uddfolk, päällikkö, puhelin: 09 310 15340

salla.uddfolk@hel.fi

Decisionmaker

Petri Lumijärvi
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Sotepen esitys henkilöstöjohtajalle

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.